AVÍS LEGAL

TORM BABOT, SLU, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra, amb número de registre tributari L708917W, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. TORM BABOT, SLU informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Raó Social o nom de l’empresa

NRT

TORM BABOT, SLU

L708917W

Direcció:: Plaza Coprínceps, 5

Població:

Codi Postal:

Escaldes (Andorra)

AD700

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privadesa en la versió publicada per TORM BABOT, SLU al mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privadesa en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

TORM BABOT, SLU no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i TORM BABOT, SLU no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de TORM BABOT, SLU ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de TORM BABOT, SLU com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de TORM BABOT, SLU

vincles o enllaços des d’altres webs externes.

Es prohibeix expressament establir el vincle www.rocblanchotels.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol un altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, TORM BABOT, SLU, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

POLITICA DE PRIVACITAT

En virtut del previst a la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, se l’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis de la web, seran incorporades i tractades en un Registre d’Activitats de Tractament del que és responsable TORM BABOT, SLU, amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa especialment en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes a cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a la Plaça Coprínceps, 5 AD700 Escaldes – Engordany (Andorra). Per a obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa, si us plau dirigeixi’s al següent enllaç Política de Privadesa.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant Cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes Cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si desitja saber més sobre l’ús de les Cookies per part de TORM BABOT, SLU dirigeixi’s a la nostra Política de Cookies.

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

TORM BABOT, SLU informa que a tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes a fi de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats. no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin sofrir incorreccions, desactualizacions o errors.

TORM BABOT, SLU ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats: una d’informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de prestació de serveis, segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

TORM BABOT, SLU declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, TORM BABOT, SLU no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a TORM BABOT, SLU

TORM BABOT, SLU no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que TORM BABOT, SLU realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per TORM BABOT, SLU així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de TORM BABOT, SLU.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de TORM BABOT, SLU o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del quals els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina Web sense permís previ i per escrit de TORM BABOT, SLU

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per TORM BABOT, SLU així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

TORM BABOT, SLU és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

TORM BABOT, SLU en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de TORM BABOT, SLU al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a TORM BABOT, SLU per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a TORM BABOT, SLU traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de TORM BABOT, SLU.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, TORM BABOT, SLU queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina Web, o de l’esforç dut a terme per TORM BABOT, SLU per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de TORM BABOT, SLU sense el consentiment previ, exprés i per escrit del client. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de TORM BABOT, SLU sobre les pàgines web i tots els continguts d’aquestes.

TORM BABOT, SLU no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de baners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de la website de TORM BABOT, SLU.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

ABAST

La present política de privacitat de TORM BABOT, SLU, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra, amb número de registre tributari L708917W, regula la obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d’Internet de TORM BABOT, SLU.
Mitjançant la implantació dels possibles formularis inclosos en els diferents websites, relatius a servei prestats per TORM BABOT, SLU, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del qual és titular TORM BABOT, SLU, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules.
Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web www.rocblanchotels.com.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades

TORM BABOT, SLU és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta i que es comercialitzen en aquesta web.
TORM BABOT, SLU es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son:

Raó Social del Responsable

NRT

TORM BABOT, SLU

L708917W

Direcció:

Plaza Coprínceps, 5 AD700 Escaldes (Andorra)

Contacti amb el nostre Delegat de Protecció de Dades

Sr. Enric Roberto Duran – Plaza Coprínceps, 5 AD700 Escaldes (Andorra) – dades@rocblanchotels.com.

¿Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D’acord amb el previst a la normativa vigent, TORM BABOT, SLU només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.
En la present web, només es tracten dades de contacte, identificatives i econòmiques facilitades pels Usuaris per a la gestió de reserves del nostre Hotel. Les dades que es puguin recollir de l’Usuari seran tractades amb les finalitat de:
• Gestió de les dades de contacte per a poder donar resposta als dubte i/o preguntes formulades, sent la base legal el seu consentiment.
• Enviament de comunicacions que pugui ser del seu interès, en el cas que correspongui, sent la base legal el seu consentiment.
• Gestió de la seva sol·licitud d’alta al Club Roc Blanc, sent la base legal el seu consentiment.
• Gestió de la relació contractual subscrita amb els clients, sent la base legal l’execució de la relació contractual.
• Gestió dels processos de selecció de personal que puguem iniciar a l’interior de la nostra Entitat, sent la base legal el seu consentiment.
• Gestió de les imatges captades mitjançant els dispositius de vídeo vigilància col·locats a les instal·lacions de la nostra Entitat, sent la base legal el compliment d’una missió d’interès públic.
S’informa de que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics.

¿Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

¿A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Les seves dades poden ser comunicades als següents tercers de confiança de TORM BABOT, SLU: tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre Vostè.
TORM BABOT, SLU col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.
TORM BABOT, SLU no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. La Web pot tenir en un futur enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. TORM BABOT, SLU no es farà responsable de les informacions que es puguin recollir en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, essent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

¿Es passaran les seves dades a països fora d’Andorra?

No es preveu la realització de transferències dades a altres països fora d’Andorra.

¿Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts a la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.
Els drets esmentats en el paràgraf anterior podran exercir-se per a cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:
TORM BABOT, SLU
Plaza Coprínceps, 5 AD700 Escaldes (Andorra)
dades@rocblanchotels.com
Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l’Autoritat de Control (Agència Andorrana de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES IRREGULARITATS.

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

TORM BABOT, SLU
Plaza Coprínceps, 5 AD700 Escaldes (Andorra)
dades@rocblanchotels.com

¿Es pot retirar el consentiment prèviament atorgat?

El consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits TORM BABOT, SLU deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

TORM BABOT, SLU recomana que, abans d’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l’avís legal, política de Cookies i política de privadesa.
En tot cas, l’Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal i Política de Privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. TORM BABOT, SLU no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I DE XARXES SOCIALS

TORM BABOT, SLU només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars
TORM BABOT, SLU, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.
TORM BABOT, SLU es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.
TORM BABOT, SLU, per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, recomana la execució de les següents accions:
• Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o “nicks” personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.
• Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
• Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.
• Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’Usuari.
• Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
• Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.
• Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
• Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.
• Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
• Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.
• Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
• S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.

Política de Cookies

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. En este documento podrá consultar más información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc

Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
• Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
• Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
• Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.

Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. En este documento encontrará más información acerca de este punto.

Notas adicionales

• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
• En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un
nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. La utilidad de la cookie es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Aunque mucha gente no lo sabe las cookies se llevan utilizando desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros navegadores para la World Wide Web.

¿Qué NO ES una cookie?

No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up. ¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.
El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona.

¿Qué tipo de cookies existen?

• Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
• Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc. • Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, idioma, etc.
¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.

¿Qué ocurre si desactivo las cookies?

Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos ejemplos:
• No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra red social. • El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como suele ocurrir en las tiendas online.
• No podrá acceder al área personal de esa web, como por ejemplo Mi cuenta, o Mi perfil o Mis pedidos.
• Tiendas online: Le será imposible realizar compras online, tendrán que ser telefónicas o visitando la tienda física si es que dispone de ella.
• No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria, divisa o idioma.
• El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que la web sea competitiva.
• No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una aplicación automatizada que publica spam.
• No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que reducirá los ingresos publicitarios de la web.
• Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no podrá utilizar ninguna red social.

¿Se pueden eliminar las cookies?

Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.
Configuración de cookies para los navegadores más polulares:

A continuación le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de personalización que aparece arriba a la derecha.
2. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
4. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en el campo Buscar cookies.
6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet
2. Haga click en Privacidad.
3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
2. Haga click en Privacidad.
3. En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
4. Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Vaya a Ajustes, luego Safari.
2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
2. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive la casilla.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
1. Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración
2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

Condiciones

Política de Cancel·lació

En cas de no presentar-se, l’hotel podrà efectuar el cobrament total de la seva reserva.
Per qualsevol modificació o cancel·lació, es pot efectuar sense càrrec amb antelació superior a 24 hores abans del dia de l’arribada Si aquesta s´efectua amb menys antelació, l´hotel podrà efectuar el cobrament de la primera nit d´estada com a penalització.

Privadesa

TORM BABOT, SLU (d’ara endavant ROC BLANC HOTELS), amb Número de Registre Tributari (NTR) L708917W i domicili a la Plaça Coprínceps, 5 AD700 Escaldes (Andorra) informa als Usuaris que compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, especialment amb la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals D’acord amb allò que disposa la normativa vigent, ROC BLANC HOTELS només recull les dades estrictament necessàries per oferir els seus serveis Totes les dades personals proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics habilitats a la pàgina web es tracten d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades personals i en tot cas tenen caràcter confidencial En relació a això, us informem que les respostes a les preguntes plantejades als formularis habilitats de recollida de dades són voluntàries, si bé en alguns casos la negativa a facilitar-los pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que les necessitin. En el moment que s’implementi/n algun/s dels formularis que puguin estar inclosos a la website, relatius als serveis prestats per ROC BLANC HOTELS, els Usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin a ROC BLANC HOTELS En relació amb això, se’ls informa que les dades personals facilitades seran tractades per ROC BLANC HOTELS, amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud de reserva al nostre establiment hoteler i els tràmits administratius i de facturació que se’n derivin, podent contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades al correu electrònic dades@rocblanchotels.com. Les dades facilitades seran conservades mentre es mantingui la relació entre ambdues parts i el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent. La base legal per al tractament de les seves dades es fonamentarà en el seu consentiment i en l’execució de la relació contractual subscrita entre ambdues parts i no seran comunicades a tercers menys en aquells casos previstos per la legislació vigent Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició de forma escrita al domicili social abans esmentat o per e-mail a dades@rocblanchotels.com, adjuntant fotocòpia de document oficial que us identifiqui. Poden obtenir més informació sobre els seus drets accedint a la pàgina web de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació davant aquest organisme de considerar-ho oportú.

Text Legal Informació LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web és ROC BLANC HOTELS, amb domicili a la Plaça Coprínceps, 5 AD700 Escaldes (Andorra) i amb la gestió del domini d’Internet: www.rocblanc.com, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail hotelrocblanc@rocblanchotels.com.

Jurisdicció

Seran competents per conèixer qualsevol litigi entre les parts els Tribunals d’Andorra la Vella, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.